Empowered Muse Podcast

277. {MagicP1} Trực Giác & Cách dùng thời gian hiệu quả khi chạy nhiều dự án/biz một lúc!

April 22, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 277
277. {MagicP1} Trực Giác & Cách dùng thời gian hiệu quả khi chạy nhiều dự án/biz một lúc!
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
277. {MagicP1} Trực Giác & Cách dùng thời gian hiệu quả khi chạy nhiều dự án/biz một lúc!
Apr 22, 2023 Season 3 Episode 277
Maii Vu

Trong bản talk này,  Maii cùng ngồi talk với Ngô Phương Liên - Confident Mom Coach, cũng là một khách hàng 1:1 và Dare2Dream của mình, chúng mình chia sẻ hành trình xây dựng Biz dựa trên trực giác! 

2 thông điệp bạn sẽ nhận được:

  • Trực giác - nam châm thu hút điều kỳ diệu đến cuộc sống ntn?
  • Trực giác - yêu tố khiến bạn trở nên khác biệt khi làm Coach ntn?

Kết nối với khách mời tại Facebook Ngô Phương Liên
Dare to Dream- nơi giúp bạn trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Show Notes

Trong bản talk này,  Maii cùng ngồi talk với Ngô Phương Liên - Confident Mom Coach, cũng là một khách hàng 1:1 và Dare2Dream của mình, chúng mình chia sẻ hành trình xây dựng Biz dựa trên trực giác! 

2 thông điệp bạn sẽ nhận được:

  • Trực giác - nam châm thu hút điều kỳ diệu đến cuộc sống ntn?
  • Trực giác - yêu tố khiến bạn trở nên khác biệt khi làm Coach ntn?

Kết nối với khách mời tại Facebook Ngô Phương Liên
Dare to Dream- nơi giúp bạn trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính mình https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/