Empowered Muse Podcast

282. {Heart Talk} Mother Wounds đã ảnh hưởng tới cách ta Xuất Hiện như thế nào?

May 08, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 282
282. {Heart Talk} Mother Wounds đã ảnh hưởng tới cách ta Xuất Hiện như thế nào?
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
282. {Heart Talk} Mother Wounds đã ảnh hưởng tới cách ta Xuất Hiện như thế nào?
May 08, 2023 Season 3 Episode 282
Maii Vu

Nếu bạn luôn khát khao được nhìn thấy nhưng lại sợ bị phán xét
Nếu bạn là một người coach khát khao muốn dẫn dắt người khác nhưng luôn bị một lực vô hình kéo lại.

-> Thì bản podcast này sẽ nói cho bạn biết nguyên nhân & cách để tự giải phóng bản thân.


Trong bản talk này mình chia sẻ 2 yếu tố ảnh hưởng tới sự xuất hiện của bạn:

1/ Những tổn thương từ mặt trái của người Leader đầu tiên & cách heal từ việc thôi dính mắc.
2/ Thói quen phán xét bản thân đã vùi dập tinh thần self-lead của bạn như thế nào?


Và lời mời đi sâu hơn với Dare To Dream - nơi bạn học cách tự tin dẫn dắt cuộc đời mình.
DM IG Mai Vu để đăng ký -> https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Show Notes

Nếu bạn luôn khát khao được nhìn thấy nhưng lại sợ bị phán xét
Nếu bạn là một người coach khát khao muốn dẫn dắt người khác nhưng luôn bị một lực vô hình kéo lại.

-> Thì bản podcast này sẽ nói cho bạn biết nguyên nhân & cách để tự giải phóng bản thân.


Trong bản talk này mình chia sẻ 2 yếu tố ảnh hưởng tới sự xuất hiện của bạn:

1/ Những tổn thương từ mặt trái của người Leader đầu tiên & cách heal từ việc thôi dính mắc.
2/ Thói quen phán xét bản thân đã vùi dập tinh thần self-lead của bạn như thế nào?


Và lời mời đi sâu hơn với Dare To Dream - nơi bạn học cách tự tin dẫn dắt cuộc đời mình.
DM IG Mai Vu để đăng ký -> https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/