Empowered Muse Podcast

284. {Q&A- P1] Nghề Coach: Những điều chưa kể

May 13, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 284
284. {Q&A- P1] Nghề Coach: Những điều chưa kể
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
284. {Q&A- P1] Nghề Coach: Những điều chưa kể
May 13, 2023 Season 3 Episode 284
Maii Vu

Trong tập 1 của Serise Q&A đặc biệt này, mình chia sẻ: 

  • Bí mật quản lý thời gian giúp mình đạt hiệu suất công việc tốt nhất và luôn có đủ thời gian chất lượng cho gia đình.
  • Để có được thành công vượt mong đợi thì "Duality"- mặt trái là điều bạn cần nhận diện. 
  • Khi đăng bài trên mạng xã hội và nhận được comment trái chiều: block hay không block? Phản hồi như thế nào? Phân định giữa setting boundaryspiritual bypass trong tình huống này.
  • Có bao giờ bị xa lánh/đặt nghi vấn vì làm coach?

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****
Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/Show Notes

Trong tập 1 của Serise Q&A đặc biệt này, mình chia sẻ: 

  • Bí mật quản lý thời gian giúp mình đạt hiệu suất công việc tốt nhất và luôn có đủ thời gian chất lượng cho gia đình.
  • Để có được thành công vượt mong đợi thì "Duality"- mặt trái là điều bạn cần nhận diện. 
  • Khi đăng bài trên mạng xã hội và nhận được comment trái chiều: block hay không block? Phản hồi như thế nào? Phân định giữa setting boundaryspiritual bypass trong tình huống này.
  • Có bao giờ bị xa lánh/đặt nghi vấn vì làm coach?

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****
Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/