Empowered Muse Podcast

286. {QA-P2} Để thành công, bạn cần nhiều hơn là kỹ năng Biz!

May 20, 2023 Maii Vu
286. {QA-P2} Để thành công, bạn cần nhiều hơn là kỹ năng Biz!
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
286. {QA-P2} Để thành công, bạn cần nhiều hơn là kỹ năng Biz!
May 20, 2023
Maii Vu

Xin chàooo

Trong tập 2 chúng ta sẽ có thêm 1 khách mời đặc biệt. Tụi mình chia sẻ rất nhiều về:

  • Tầm quan trọng của emotional power với coach?
  • Tầm quan trọng của trực giác
  • Trí tuệ cảm xúc
  • Tâm lý hỗn độn của coach mới, startup mới (chưa giải quyết hết) dẫn đến tình trạng hỗn độn trong business: Gỡ rối từ đâu?

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****
Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/Show Notes

Xin chàooo

Trong tập 2 chúng ta sẽ có thêm 1 khách mời đặc biệt. Tụi mình chia sẻ rất nhiều về:

  • Tầm quan trọng của emotional power với coach?
  • Tầm quan trọng của trực giác
  • Trí tuệ cảm xúc
  • Tâm lý hỗn độn của coach mới, startup mới (chưa giải quyết hết) dẫn đến tình trạng hỗn độn trong business: Gỡ rối từ đâu?

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****
Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/