Empowered Muse Podcast

289.{QA-P3} 2 câu hỏi cần trả lời khi bắt đầu làm Coach

May 27, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 289
289.{QA-P3} 2 câu hỏi cần trả lời khi bắt đầu làm Coach
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
289.{QA-P3} 2 câu hỏi cần trả lời khi bắt đầu làm Coach
May 27, 2023 Season 3 Episode 289
Maii Vu

Trong tập podcast này, Maii sẽ đi sâu vào câu chuyện tích luỹ chuyên môn & xây biz cho coach mới. Chúng ta sẽ cùng trả lời cho 2 câu hỏi:

- Muốn làm coach thì bắt đầu từ đâu?
Ở đó Maii sẽ bàn về 2 cách tiếp cận khác nhau để bạn bắt đầu & phát triển về chuyên môn.

- Lộ trình xây dựng sự nghiệp sẽ trải qua những giai đoạn nào?
Maii chia lộ trình thành 4 giai đoạn khác nhau & nói rõ mỗi giai đoạn cần tập trung vào việc gì. 

Ngoài ra, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khía cạnh chuyên môn, để hiểu sức mạnh của modelling, biết lúc nào cần dùng công cụ, lúc nào cần dùng trực giác để dẫn dắt phiên khai vấn.

Cùng nghe & tìm câu trả lời cho chính mình nhé!

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Show Notes

Trong tập podcast này, Maii sẽ đi sâu vào câu chuyện tích luỹ chuyên môn & xây biz cho coach mới. Chúng ta sẽ cùng trả lời cho 2 câu hỏi:

- Muốn làm coach thì bắt đầu từ đâu?
Ở đó Maii sẽ bàn về 2 cách tiếp cận khác nhau để bạn bắt đầu & phát triển về chuyên môn.

- Lộ trình xây dựng sự nghiệp sẽ trải qua những giai đoạn nào?
Maii chia lộ trình thành 4 giai đoạn khác nhau & nói rõ mỗi giai đoạn cần tập trung vào việc gì. 

Ngoài ra, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khía cạnh chuyên môn, để hiểu sức mạnh của modelling, biết lúc nào cần dùng công cụ, lúc nào cần dùng trực giác để dẫn dắt phiên khai vấn.

Cùng nghe & tìm câu trả lời cho chính mình nhé!

Đừng quên chia sẻ bản podcast này lên tường tường Facebook (để chế độ public) và tag @Maii Vu. Bạn sẽ có cơ hội Win 1 session Coaching 30p trị giá $750.
Thông tin chi tiết tại đây: https://bit.ly/QA-gift

Nghe lại Full Series tại đây
Tập 1:
http://bit.ly/ep284-QA1
Tập 2:
https://bit.ly/ep286-qa2
Tập 3:
https://bit.ly/ep288-QA3

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/