Empowered Muse Podcast

291. [Teaser] CÁNH CỬA KỲ DIỆU SẮP ĐƯỢC MỞ RA!

June 01, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 290
291. [Teaser] CÁNH CỬA KỲ DIỆU SẮP ĐƯỢC MỞ RA!
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
291. [Teaser] CÁNH CỬA KỲ DIỆU SẮP ĐƯỢC MỞ RA!
Jun 01, 2023 Season 3 Episode 290
Maii Vu

Chào bạn

Đây là bản Podcast đánh dấu 1 bước ngoặt vô cùng to lớn của mình trong thời gian làm Coach - 1 dự án bí mật  được mình ấp ủ trong suốt 2 năm qua giờ đã thành hình!

Mỗi ngày phát triển dự án là một ngày mình được chạm sâu hơn vào  những vùng trí tuệ & trực giác trong bản thân. Qua bao lần "rebirth" thì cuối cùng dự án cũng đến ngày đơm hoa. 

Dự án lần này không chỉ mở ra cánh cửa kỳ diệu cho cuộc sống của mình mà  mỗi người đồng hành cho dù ở vai trò nhỏ nhất đều có sự chuyển hóa kinh ngạc. Mình thật sự đang cố kìm nén để không nói ra dự án đó là gì, vì mình muốn  chính tay bạn mở lấy cánh cửa kỳ diệu này!

Mọi thông tin sẽ có chính thức trên Fb Maii Vunhóm Dám sống với ước mơ.  
Hẹn bạn vào cuối tuần sau, chúng ta sẽ gặp gỡ cùng nhau và lần này là gặp ngoài đời thật!

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/

Show Notes

Chào bạn

Đây là bản Podcast đánh dấu 1 bước ngoặt vô cùng to lớn của mình trong thời gian làm Coach - 1 dự án bí mật  được mình ấp ủ trong suốt 2 năm qua giờ đã thành hình!

Mỗi ngày phát triển dự án là một ngày mình được chạm sâu hơn vào  những vùng trí tuệ & trực giác trong bản thân. Qua bao lần "rebirth" thì cuối cùng dự án cũng đến ngày đơm hoa. 

Dự án lần này không chỉ mở ra cánh cửa kỳ diệu cho cuộc sống của mình mà  mỗi người đồng hành cho dù ở vai trò nhỏ nhất đều có sự chuyển hóa kinh ngạc. Mình thật sự đang cố kìm nén để không nói ra dự án đó là gì, vì mình muốn  chính tay bạn mở lấy cánh cửa kỳ diệu này!

Mọi thông tin sẽ có chính thức trên Fb Maii Vunhóm Dám sống với ước mơ.  
Hẹn bạn vào cuối tuần sau, chúng ta sẽ gặp gỡ cùng nhau và lần này là gặp ngoài đời thật!

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoach
Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : Dream On | Facebook
Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/